Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Dog & Cat Ky
Työpajatie 20
06150 Porvoo
FINLAND

2. Rekisteriasioista vastaava

Dog & Cat Ky
Työpajatie 20
06150 Porvoo
FINLAND
dogsport@dog-cat.fi

3. Rekisterin nimi

Dogsport.fi:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Dogsport.fi verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn, asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakkaille suunnattuun markkinointiin sekä muihin verkkokaupan palveluihin liittyviin tarkoituksiin. Dogsport.fi verkkokaupan asiakasrekisterin tietoja käytetään ainoastaan Dog & Cat Ky:n omassa toiminnassa eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityessään asiakkaasta kerätään mm. seuraavia perustietoja:

Etu- ja sukunimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjältä itseltään tai maksunvälittäjältä (Klarna) hänen rekisteröityessä ja asioidessa Dogsport.fi verkkokaupassa. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Dogsport.fi verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla, ennalta määritellyillä henkilöillä. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.